MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ : Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, kaliteli hizmetler sunarak müşterilerin tüm ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmek ve hızlı cevaplar vererek geri bildirimlerde bulunmak.

MÜKEMMELLİK : Sunduğumuz hizmetleri hatasız yapmak ve uygun maliyetle üstün kalite seviyesine çıkarmak.

İŞBİRLİKLERİ : Müşteri ve tedarikçilerimizle katma değer yaratan, güvenilir ve sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak.

TEKNOLOJİ :Teknolojiyi sürekli takip ederek operasyonel verimliliğimizi üst seviyede tutmak.

İNSAN KAYNAKLARI : Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

İŞ AHLAKI : Müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımıza karşı verdiğimiz sözleri tutmak, doğru bilgileri zamanında ilgililerle paylaşmak ve tüm ilişkilerimizde adalet esaslarını dikkate almak.

MUHASEBE : Tüm muhasebe kayıtlarımızda şirket işlemlerini ve varlık yönetimini doğru ve ayrıntılı bir şekilde yansıtmak.

GİZLİLİK : Müşteri ve tedarkiçilerimize ait tüm bilgilerin gizliliğine önem vermek.

İŞ GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE : Lojistik hizmetlerin çevresel ve iş güvenliği tehlike kaynaklarını düzenli olarak gözden geçirerek; amaç ve hedefleri doğrultusunda çevre ve iş güvenliği performanslarını sürekli iyileştirmek. Faaliyetlerinde çevre dostu ve iş güvenliği açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanmak. Çevre kirliliğine önem vermek ve önlemek.

SOSYAL SORUMLULUK : Yasalara uygun olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, sürdürülebilir büyüme ile topluma ve çevreye karşı sorumlulukları yerine getirmek, eğitime katkıda bulunmak.